VIII. V ljubezni utemeljena pokorščina

25. Po zgledu Gospoda Jezusa Kristusa, ki je svojo voljo položil v Očetovo voljo1, naj se bratje in sestre spominjajo, da so se zaradi ljubezni do Boga odpovedali lastni volji2.

Na vseh kapitljih, na katerih se zberejo3, naj iščejo najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost4 ter se spodbujajo, da bi bolje spolnjevali Vodilo, ki so ga obljubili5 in zvesto hodili po stopinjah našega Gospoda Jezusa Kristusa6.

Prav tako naj ne bodo oblastni ali gospodovalni, zlasti ne medsebojno7. Nasprotno, v duhu ljubezni naj radovoljno služijo drug drugemu in se drug drugemu pokoravajo. To je prava in sveta pokorščina našega Gospoda Jezusa Kristusa8.

 

26. Vedno morajo imeti nekoga izmed bratov za predstojnika in služabnika bratstva. Njemu so dolžni neomajno pokorščino9 v vsem, kar so Gospodu obljubili spolnjevati in ni proti vesti in temu Vodilu10.

 

27. Tisti, ki so predstojniki in služabniki drugih, naj brate in sestre obiskujejo in opominjajo ter jih ponižno in z ljubeznijo svarijo11. Če so kje bratje in sestre, ki bi bili prepričani, da ne morejo spolnjevati Vodila po duhu, se morajo in morejo obrniti na svoje predstojnike. Predstojniki naj jih sprejmejo ljubeznivo in dobrohotno in naj bodo do njih tako domači, da bodo (bratje in sestre) lahko z njimi govorili in ravnali kakor gospodarji s svojimi služabniki. Zakaj tako mora biti, saj so predstojniki služabniki vseh12.

 

28. Nihče naj si ne prilašča kakršnegakoli služenja, temveč naj dolžnost, ko pride čas, voljno zapusti13.

1 2 FPKr 10.

2 FPVod 10,2.

3 prim. FNPVod 18,1.

4 Mt 6,33.

5 prim. FOp 34.

6 prim. FPRe 51.

7 prim. Gal 5,13.

8 FNPVod 5,9; 14–15.

9 prim. FPVod 8,1.

10 FPVod 10,3; prim. KlVod 10,3.

11 FPVod 10,1; prim. KlVod 10,1.

12 FPVod 10,4–6; KlVod 10,4–5.

13 prim. FNPVod 17,4.