Spodbuda in blagoslov

32. Vsi bratje in sestre naj skrbijo, da bodo predvsem hrepeneli po Gospodovem duhu in njegovi sveti dejavnosti1. Vedno pokorni sveti Cerkvi in stanovitni v katoliški veri naj živijo v uboštvu in ponižnosti ter po svetem evangeliju našega Gospoda Jezusa Kristusa, kar so trdno obljubili2.

 

Kdor bo to spolnjeval, naj ga v nebesih napolni blagoslov najvišjega Očeta, na zemlji pa naj ga napolni blagoslov njegovega ljubljenega Sina s Svetim Duhom Tolažnikom in z vsemi nebeškimi močmi in svetniki. In jaz, brat Frančišek, vaš mali služabnik, vam zagotavljam, kolikor morem, znotraj in na zunaj ta najsvetejši blagoslov3.

 

1 FPVod 10,8; prim. KlVod 10,8.

2 FPVod 12,4; KlVod 12,12.

3 FOp 40–41.