VIII. Poslušnost u ljubavi

25. Braća i sestre neka imaju na umu da su se radi Boga odrekli svoje volje2 po primjeru Gospodina Isusa koji je svoju volju predao volji Očevoj.3 Na svim zborovima koje održavaju neka najprije traže kraljevstvo Božje i pravednost njegovu4 i neka se potiču da bi Pravilo koje su obećali, mogli bolje vršiti5 i vjernije slijediti stope Gospodina našega Isusa Krista.6 Neka ne vladaju niti gospoduju, pogotovo ne jedni nad drugima.7 Duhom ljubavi neka se dragovoljno i uzajamno služe8 i slušaju. To je prava i sveta poslušnost Gospodina našega Isusa Krista.9

26. Dužni su imati uvijek jednoga poglavara i slugu bratstva, i njega su dužni postojano slušati10 u svemu što su Gospodinu obećali vršiti, a ne protivi se duši i ovom Pravilu.11

27. Oni koji su poglavari i sluge drugih neka ih pohađaju te ih ponizno i s ljubavlju opominju i krijepe.12 I gdje god bila braća i sestre koji vide i spoznaju da Pravilo ne mogu duhovno vršiti, dužni su i imaju pravo uteći se svojim poglavarima. Poglavari neka ih primaju s ljubavlju i dobrotom i neka im budu tako bliski da ovi mogu s njima razgovarati i postupati kao gospodari sa svojim slugama; tako treba naime da poglavari budu sluge svima.13

28. I nitko neka sebi ne prisvaja neku službu, već neka u određeno vrijeme dragovoljno napusti svoju dužnost.14

(Poslušnost u ljubavi1)

     ----------

1    OP 3,6; PKr 3.
2    PPr 10,2.
3    2P 10.
4    Mt 6,33.
5    Usp. NPr 18,1.
6    Usp. OR 34.
7    Usp. PrKl 10,2.
8    Usp. Gal 5,13.
9    Usp. NPr 5,9. 14-15.
10    PPr 8,1.
11    PPr 10,3; usp. PrKl 10,3.
12    PPr 10,1; usp. NPr 4,2; PrKl 10,1.
13    PPr 10,4-6; usp. PrKl 10,4-5; OKl 64.
14    Usp. NPr 17,4.